برنامه نویسی به زبان Python

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-09

برنامه نویسی به زبان Python شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان

1400-05-21

برنامه نویسی به زبان - Python پنج شنبه 14 الی 20

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان