برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-17

برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) - شنبه - دوشنبه 17 الی 20

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان