پايگاه داده هاي SQL SERVER

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

پايگاه داده هاي SQL SERVER

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,350,000 تومان