نرم‌افزارهای اداری Word & Excel

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- پنج شنبه-جمعه 8 الی 14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 580,000 تومان