+Network

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-17

مبانی شبکه های کامپیوتری NETWORK +

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان