گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 740,000 تومان