نرم افزار طراحی COREL DRAW

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-20

نرم افزار طراحی COREL DRAW

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 530,000 تومان