صفحه آرايي با INDESIGN

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-20

صفحه آرايي با INDESIGN

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان