نرم افزار After Effects (مقدماتی)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-14

نرم افزار After Effects (مقدماتی)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان