نرم افزار After Effects (پیشرفته)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-06-25

جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (پیشرفته)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان