نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-16

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - شنبه - دوشنبه 9 الی 12

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400-05-17

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)-یکشنبه-سه شنبه 17 الی 20

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400-05-21

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)-پنج شنبه 8 الی 14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان