نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-16

نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان