مدل سازی در معماری با Rhino

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-17

مدل سازی در معماری با Rhino

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان