نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-16

نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان