مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-22

مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 950,000 تومان