مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-14

مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 950,000 تومان