نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-22

نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان