طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,900,000 تومان