متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-16

متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان