نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان