نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-20

نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان