آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

اساتید جهاد دانشگاهی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان